EU-projekt stärker högskolans ställning i Latinamerika

Ramón Garrote Jurado tar emot priset El Sello de la CUJAE på Kuba av rektor Alicia Alonso Becerra.

– Efter detta långa arbete får vi nu erkännande på att vi i Borås har viktiga kunskaper inom högskolepedagogik. Jag är övertygad om att det här projektet kommer att generera ännu fler positiva saker, säger Ramón Garrote Jurado, universitetsadjunkt och projektledare vid Högskolan i Borås.  

Projektet lyftes under hösten 2012 fram av EU som ett ”best practice”.

Viktiga kontakter i Latinamerika

Ramón Garrote Jurado är nyss hemkommen från en resa till Kuba och Brasilien. Där har Högskolan i Borås blivit tilldelade två prestigefyllda priser. Ett av dem, El Sello de la CUJAE, som ges av Instituto Politecnico Jose Antonio Echevarria fick Ramón ta emot för sitt och högskolans internationella arbete och medverkan i att sprida kunskaper inom högskolepedagogik för att med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknik) förändra högre utbildning. I Brasilien tog han emot ett pedagogiskt pris för kreativa lärare, som ges av Rede Internacional de Escolas criativas (RIEC), där universitet från hela världen ingår.

– Detta projekt leder till att fler människor har och kommer att kunna tillägna sig högre utbildning. Det var huvudsyftet med metoden och kurserna som Högskolan i Borås utvecklade, berättar Ramón.

Ramón Garrote Jurado ger en kurs i Brasilien.

Trots att projektet avslutades för mer än ett år sedan är efterfrågan på resultaten hög. I Brasilien gav Ramón Garrote Jurado en liknande kurs som han höll för två år sedan. Intresset och behovet finns kvar i utvecklingsländerna och de vill ta del av resultaten från ALFA-projektet.

– Vi har dessutom fått ett välorganiserat kontaktnät i Latinamerika där vi kan gå vidare med olika slags samarbeten. Projektet fortsätter att skörda framgångar, säger Ramón Garrote Jurado som förhoppningsvis kommer att doktorera inom området framöver.

Läs mer

Högskolan deltar i utveckling av latinamerikanska universitet
Projektet avslutas 2011