Examensarbete från Högskolan i Borås nomineras Byggopus

Deras examensarbete med titeln Fällbar Boendemodul presenterades nyligen i tidningen Byggindustrin. Deras arbete handlar om en boendemodul med en yta på 14 kvardratmeter med plats för två våningssängar och förvaringsutrymmen. Hela modulen består av massivträ och på taket finns en solpanel för elförsörjning. Tanken med modulen är att den ska kunna användas i sammanhang där man snabbt behöver få fram tillfälliga bostäder, t.ex. i katastrofområden eller vid stora event. Monteringstiden beräknas till en timme. Modulen kan transporteras på en vanlig lastbil och är i nedmonterat skick 1,4 meter hög.
Examenarbetet genomfördes i samarbete med Fristad bygg.
Malin Johanssons och Linnéa Gustafssons examensarbete kommer att tävla tillsammans med ett 20-tal examensarbeten från högskolor och universitet i hela landet.

Malin Johansson jobbar idag som byggkonstruktör hos Jacobs Sverige i Stenungsund och Linnéa Gustafsson jobbar med konstruktion av system för sprinklers på C2M Sprinkler.