Examenshögtid i Borås och Varberg

Fredag den 18:e januari var examenshögtidsdag för studenter på Institutionen för pedagogik i Borås och Varberg.

Fler bilder finns på Institutionen för pedagogiks sida på Facebook

Jörgen Larsson och Marie Simonsson underhöll med sång och gitarr och Ann-Katrin Svensson och Gunilla Elber höll tal. Ann-Katrin Svensson om den viktiga personlighetsutveckling och reflektion som sker under en utbildning inom pedagogik. De som sedan kommer ut i verkligheten kommer fortsätta att lära sig om livet - av barnen, fortsatte hon.

Gunilla Elber talade om att det här med att vara lärare syns inte utanpå - men hon ser stor glädje och vilja att lära och hjälpa på insidan. Jörgen Larsson och Marie Simonsson gjorde uppskattade sånginsatser. Jörgen led av lite mankemang med gitarrstroppen, men kompenserade publiken genom ett improviserat extranummer med inslag av allsång.

Jonas Sjöstrand från studentkårssektionen MoPed talade också och tackade för insatser och engagemang under året. Även prefekt för institutionen, Lars-Erik Olsson, talade och han fokuserade på framtid och hur viktiga lärare och förskollärare är - särskilt i dagsaktuella politiska samtal. 

Carolikyrkan var närmast fullsatt med nära 500 gäster. På eftermiddagen var det också examenshögtid i Varberg för de studenter som gått sin utbildning där. 

* * *

Uppdatering: Nu finns bilder även från Varbergshögtiden på Institutionen för pedagogiks sida på Facebook.