Fler nyutbildade bibliotekarier får jobb

Alumnundersökningen har nu genomförts för andra året i rad, genom telefonintervjuer med studenter som gick bibliotekarieprogrammet 2008–2011. Svarsfrekvensen är hög, 82 procent.

Svaren tyder på en förbättrad arbetsmarknad för BHS-studenter, men Alen Doracic är försiktigt optimistisk. Han tycker att det är lite tidigt att prata om någon trend efter bara två undersökningar, men han gläds åt siffrorna.

– Fler har fått jobb. År 2011 var det 80,5 procent, jämfört med 66 procent år 2010. Och antalet som fått en anställning inom sex månader har också ökat: År 2010 var det 48,8 procent och år 2011 var det 55 procent.

En ökning som sticker ut lite extra bland de positiva siffrorna gäller antalet anställda vid skolbibliotek; från 6,5 till 31,2 procent på ett enda år.

– Det är intressant eftersom skollagen ändrades för ett år sedan, då krav infördes om att det måste finnas ett skolbibliotek på alla skolor, säger Alen Doracic. Att fler anställs kan ju ha samband med lagändringen.

Värderar före detta studenters åsikter högt

Men de djupare analyserna av vad ökningarna beror på återstår, än så länge är sammanställningen preliminär. Alen Doracic konstaterar i alla fall att undersökningarna är värdefulla mätinstrument för Bibliotekshögskolan.

– Vi värderar de före detta studenternas åsikter väldigt högt, vi tycker att det är viktigt att få höra om deras upplevelser och funderingar kring utbildningens innehåll och hur det har gått för dem.

Undersökningarna är ett sätt för Bibliotekshögskolan att kvalitetssäkra sina utbildningar, menar Alen Doracic. Han kommer att presentera och diskutera undersökningen både med institutionsstyrelsen och med olika forum för bibliotekarieutbildningen.

– Vi tar det här på stort allvar. Det är en kvalitetsmätning som hjälper oss att se vad studenterna behöver, om vi erbjuder det och vad vi kan bli bättre på.

Undersökningen visar också att det är betydligt fler män som studerar till bibliotekarie numera. År 2011 utgjorde de 36 procent av studenterna.

– Det tycker vi är bra, för bibliotekarie ska vara ett yrke för alla, både män och kvinnor, säger Alen Doracic.

 

För mer information:

Alen Doracic, Bibliotekshögskolan, tfn: 033-435 40 81, 0734-35 94 02, e-post: alen.doracic@hb.se