Fokus på de sociala aspekterna inom avfallshantering

Sedan snart ett år tillbaka har Kamran Rousta, forskare på Institutionen Ingenjörshögskolan, studerat vad som hamnar i avfallspåsarna i ett bostadsområde i Borås. Undersökningen visar att cirka femtio procent av innehållet i de plastpåsar som används för att separera matavfall och brännbart avfall sorteras fel. Den felaktiga sorteringen står för en mycket betydande del av samhällskostnaderna.

Projektet fokuserar på att hitta lösningar för att underlätta sorteringen för hushållen och avsikten är att skapa ett analysverktyg för att skapa, utveckla och förbättra beteendet hos de boende när det gäller sortering av sopor och minskningen av avfall. Resultatet av projektet kommer att spridas till övriga kommuner i Sjuhärad.

Projektet genomförs i samarbete med Borås Energi & Miljö AB och AB Bostäder.

Läs även om forskningsprojektet i högskolans magasin 1866.