Hallå där, Patrik Lennartsson...

Du nominerades nyligen till en av 50 unga Sjuhäradstalanger i Borås Tidning och har nu placerats på tredje plats av juryn.

Vad hade du nominerats för?

-Från vad som står i motiveringen så är det framför allt min forskning och att jag redan har anställning som universitetslektor. 
(Patrik är 29 år, red. anm.)

Hur känns det att ha hamnat på tredje plats?

-Det känns positivt. Samtidigt betyder det ju att det finns förbättringspotential...

Vad tycker du om BT:s talangjakt?

-Det är trevligt att andra än idrottare lyfts fram.

Vad innebär den för dig?

-Det är alltid roligt när det man gör är uppskattat!

Vad har du på gång framöver inom din forskning

Just nu håller vi på med ett projekt i samarbete med Lantmännen Agroetanol finansierat av Energimyndigheten. Projektet fokuserar på att använda filamentösa svampar (växer som tunna trådar) för etanolproduktion. I projektet försöker vi också få en bättre helhetsbild över hela processen.

Talangrankningen genomfördes av en jury på Borås Tidning utifrån kriterierna 
Expertkunskaper, Resultat – vad har uppnåtts, Drivkraft, Exponering i offentligheten, Påverkan/inflytande – vem påverkar flest? och Ålder. Personen fick max vara 35 år och skulle vara verksam i Sjuhärad. Talangerna fick vara verksamma inom alla områden utom sport.