Hitta vägen till jobbet på årets STARK-dag

– Det är positivt att intresset från kommuner att rekrytera via STARK-dagen ökar, säger Vendela Röhlander, projektledare för STARK-dagen.

Högskolan i Borås har haft sin arbetsmarknadsdag i 16 år och företag och organisationer kommer både från regionen och från övriga Sverige. STARK-dagen är ett samarrangemang mellan studentkåren och högskolan. På högskolan finns det ca 15 000 studenter och drygt 2000 går ut under 2013, men STARK-dagen vänder sig inte bara till dessa. Även om man inte söker jobb just nu så är det många som vill ha praktik, sommarjobb eller som ska skriva ex-jobb. På STARK-dagen har man chansen att skapa de kontakter som krävs.

Läs och se mer:

Mer om STARK-dagen och alla utställarna hittar du på starkdagen.se 

Se filmen från förra årets STARK-dag: