Idag spelar vi in ett nytt LoungeTalks!

Verksamheten är inriktad på forskning och uppdragsforskning, men omfattar också kunskapsspridning i olika former till näringslivsaktörer och praktiker. De är ständigt aktuella och förra veckan beviljades projektet 700.000 kr för att skapa ett handelslaboratorium som ska fungera som en testmiljö för forskning om innovativ handel. Missa inte detta!