Maria Wetterstrand ett av namnen till vårens filosoficaféer

Först ut i filosoficaféet den 24 januari är Nils Hammarén, fil.dr. i socialt arbete. Han kommer att tala på temat ”Förorten i huvudet” – unga män i det nya Sverige.

Filosoficaféerna startade år 2000 och drar runt 300 besökare till respektive tillfälle. Föreläsnings- och diskussionsserien har i år såväl f.d. politiker som psykologer och filosofer bland föreläsarna.

Vårens program i helhet

Samtliga föreläsningar äger rum torsdagar klockan 18:00-20:00 i sal M204, Högskolan i Borås. Anmälan behövs ej, fri entré.

24 januari

”Förorten i huvudet” – unga män i det nya Sverige
Nils Hammarén, fil.dr. i socialt arbete
Nils Hammarén har forskat om unga män, kön och sexualitet i Göteborgs förorter. Hur konstruerar unga män sin manlighet i det Nya Sverige. Hur finner de sin identitet?

28 februari

Värdegrund och människosyn i yrkesutövandet
Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete
Etik och moral står högt i kurs i alla fall på pappret. Såväl inom näringsliv som inom skolan talar man om behovet av en gemensam grund för värderingar. Varför är värdegrund så viktigt idag?

14 mars

Den mänskliga naturen
Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap
Frågan om människans natur har diskuterats sedan antiken. Frågor som kommer att behandlas i föreläsningen rör bl.a. ”egoism kontra altruism” och ”rationalitet kontra irrationalitet”. Möjligheten – eller omöjligheten – att skapa ett jämlikt samhälle. Viktigt är att fråga sig på vilka sätt empiriska resultat om människans natur, kan och bör få praktiska politiska konsekvenser.

4 april

Avund och dess konsekvenser
Nina Korvela, doktorand i psykologi
Man reagerar ofta med avund när man känner sig orättvist behandlad och behöver skydda sin självkänsla. Avund hänger ihop med andra känslor, som ilska och ledsnad och det kan vara svårt att skilja på känslorna. Nina Korvela forskar om avundsjuka på arbetsplatsen.

18 april

Klimatet eller ekonomin – måste vi välja?
Maria Wetterstrand, biolog, f.d. språkrör i Miljöpartiet, politiker, debattör
Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än vår egen generation. För att hitta lösningar i en förändrad värld behöver vi välja? Eller måste vi välja? Klimatet eller ekonomin?

Hela vårens program.