Naturkunskap för de minsta

Under våren kommer Susanne Klaar att arbeta på Högskolan i Borås och Institutionen för pedagogik. Närmast kommer hon från högskolan i Skövde och Örebro universitet där hon också precis lagt fram nämnda avhandling.

– Jag har två syften med min avhandling, säger Susanne Klaar. Jag vill synliggöra den naturundervisning som finns i förskolan och jag vill utveckla verktyg för att undersöka den.

Små barns naturlärande är inte tidigare undersökt i så stor utsträckning och det finns inte så många verktyg för att göra det. Det mest uppenbara är att barn i 1-3-årsåldern inte har det verbala språket utan man får undersöka det de uttrycker på annat sätt. 

– Ett verktyg kan vara att erbjuda möjlighet att reflektera kring det som dokumenteras i förskolan, säger Susanne Klaar. Reflektioner kring barns lärande och utveckling, kring det egna pedagogiska arbetet och vad den lokala förskolekulturen erbjuder för möjligheter till lärande vävs samman. Det handlar, enligt Susanne Klaar, bland annat om att på ett strukturerat sätt reflektera kring det som sker när barn möter sin omvärld, och dessa reflektioner kan användas för att kritiskt granska förskolans verksamhet – vad man vill hålla fast vid, utveckla och förändra.

Susanne Klaar är född i Borås och har läst till barnskötare vid Älvsborgs Södra Vårdskola. Hon har också utbildat sig till lärare och arbetat med lärarutbildning vid Högskolan i Skövde.

Läs hela nyheten om Susannes forskning på Örebro Universitets sida