Regeringens äldresamordnare på besök

Vid dialogmötet deltog ledande forskare från Institutionen för vårdvetenskap och FoU Sjuhärad – Välfärd, samt tjänstemän, brukare och anhöriga i Sjuhäradsregionen som bjudits in för att diskutera framtidens äldreomsorg. 

Eva Nilsson Bågenholm presenterade regeringens satsning på de mest sjuka äldre och högskolans professor Lars Sandman presenterade institutionens satsning på äldreforskning.

 

Se film med Eva Nilsson Bågenholms presentation av regeringens satsning på de mest sjuka äldre.

 

 

Marie Elm och Lars Rönnmark, projektmedarbetare från FoU Sjuhärad Välfärd presenterade projektet ”Sista socialisationen”, Bertil Martinsson, projektledare, Primärvården, och Marie Elm presenterade ”TryggVE-projektet”, och Birgitta Wireklint Sundström pratade om projektet ”Vård i rätt vårdmiljö”.

Besöket uppmärksammades även på Socialdepartementets blogg
"Dagen visade tydligt på det stora engagemang som finns för äldrefrågor, både på Högskolan, inom FoU Sjuhärad och i alla vård- och omsorgsverksamheter. Jag ska med intresse följa resultaten!", skriver Eva Nilsson Bågenholm på Socialdepartementets blogg De mest sjuka äldre, efter besöket.