Välkomna till en ny termin!

Bibliotek & Läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har som mål att studenterna skall bli framgångsrika i sina studier. Här finner du inte bara ett högklassigt vetenskapligt bibliotek utan också studie- och karriärvägledning, studenthälsa, pedagogiskt stöd och mycket mera.

BLR tillhandahåller drygt 139 000 volymer tryckt material, ca 100 000 e-böcker samt över 31 000 e-tidskrifter. Under Söka information kan du söka i bibliotekskatalogen, bland tidskrifter, databaser och webbresurser. I entrén på Bibliotek & läranderesurser finns två bemannade informationspunkter där du kan få hjälp med frågor om lån och informationssökning. Vi har öppet 12 timmar om dagen de flesta dagar i veckan (68 timmar/vecka)- databaser och andra informationstjänster på vår webbplats är förstås tillgängliga dygnet runt. Du kan även få enskild söksupport av någon av våra 20 bibliotekarier måndag-fredag.

På plan 4 ryms Studentservice som erbjuder både pedagogiskt stöd, karriärservice, studievägledning och stöd i din studiesociala situation. Det kan handla om allt från att få hjälp att tala inför grupp till att få de anpassningar som en eventuell funktionsnedsättning kräver. Här finner du även information om Studenthälsan,  studie- och karriärvägledning, studentombudsman och internationell koordinator.

 

Läs mer på vår webbsida Till dig som är ny student !