Workshop startskott för unikt forskningssamarbete

– Vår forskning stämmer väl överens med vad man har i Borås, konstaterade Lars Niklasson professor och prorektor från Högskolan i Skövde efter att ha hört professorerna Stefan Cronholm och Jan Nolin presentera den forskning inom temat informations- och kommunikationsteknik som bedrivs i Borås.

Samtliga forskare från temaområde Informations- och kommunikationsteknik såg många möjligheter till samarbete. Från vänster syns: Lars Niklasson, professor och prorektor vid Högskolan i Skövde, Jan Nolin, professor vid Högskolan i Borås, Stefan Cronholm professor vid Högskolan i Borås och Göran Falkman, Högskolan i Skövde. 

Efter två års diskussion förverkligas nu satsningen på ett strategiskt forskningssamarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. De båda rektorerna vill bygga starka gemensamma forskningsmiljöer som på sikt ska ge starkare lärosäten.

Samarbetet har startat. Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås och Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Strax före jul avsatte Västra Götalandsregionen 17 miljoner kronor till två forskningsteman under två år. Ett av dem är just informations- och kommunikationsteknik.  Några av de samverkansområden som man identifierade efter diskussion var bland annat: utveckling och användare av beslutsstödteknik, serious gaming and gamification, ehälsa och assisted living.

– Vi ser dessutom att vi har kopplingar till alla andra teman, sa Göran Falkman, professor i datavetenskap från Högskolan i Skövde.

En kommentar som flera av forskarna kunde skriva under. De var många som såg hur de utkristalliserade fyra temaområdena kan korsbefrukta varandra.

Flera beröringspunkter

Vincent A Nierstrasz, professor från Högskolan i Borås och den som är ordförande för temaområdet: Design, textil och hållbar utveckling såg också flera beröringspunkter och möjligheter för Smart Textilesplattformen att få ytterligare en samarbetspartner.

Ett temaområde där det finns stor potential för utveckling är: Design, textil och hållbar utveckling med från vänster: Dan Högberg, professor vid Högskolan i Skövde, Kim Bolton, professor vid Högskolan i Borås, Vincent A Nierstrasz, professor vid Högskolan i Borås, Hanna Landin, universitetslektor vid Högskolan i Borås och Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde

Ansökningar till Västra Göalandsregionen till de första två temaområdena ska vara klara till den 31 januari. Därefter tar Regionutvecklingens presidium beslut. Slår samarbetet väl ut lovar Västra Götalandsregionen att satsa lika mycket medel under ytterligare två år på två andra teman, nämligen: Framtida företagande och nya affärsmodeller samt Vård och välbefinnande.

För att inte tappa viktig tid har Borås och Skövde bestämt sig för att satsa egna strategiska medel på dessa två teman. Det handlar om en miljon från varje lärosäte och tema under två år. Utmärkande för dessa områden är att de redan idag har samarbeten mellan Borås och Skövde.

– Nu kan vi bygga på dessa samarbetsformer ytterligare, sa Nomie Eriksson från Högskolan i Skövde.

Läs mer: 
17 miljoner till forskningssamarbete med Skövde

Rektor Björn Brorströms blogg 

Rektor Sigbritt Karlssons blogg