Arts:Search - ny söktjänst inom textil och konst

Arts:Search består av databaserna Design Abstracts Retrospective (DAR), Arts+Architecture ProFiles (AAP) och ReView.

Design Abstracts Retrospective innehåller referenser till artiklar ur tidskrifter inom konst, mode, design, arkitektur, foto med flera ämnen. Tidsmässigt är materialet från 1900-talet.

Arts+Architecture ProFiles innehåller artiklar och information inom konst och design i stort samt om utövare inom områdena.

Review är ett projekt där man skannar in äldre tidskrifter och tillgängliggör dem i fulltext. Bland titlarna, i skrivande stund 27 till antalet, märks Arts & Crafts, The Craftsman, American Art Journal, Das Plakat och The Studio Yearbook of Decorative Art.

Till Arts:Search