FN-konferens i Borås stärker forskning och tillväxt

Professor Mohammad Taherzadeh, en av grundarna av den internationella plattformen Waste Recovery, ser FN-konferensen i september som ett bra sätt att stärka både plattformen och högskolans forskning inom resursåtervinning.

– För Waste Recovery innebär en sådan här stor konferens väldigt bra PR – både nationellt och internationellt. Vi får ut vårt budskap och det gör att vårt koncept kring avfallshantering kan bli ännu starkare. Det är som när kungaparet besökte oss 2012, det gör att vi syns mer, vilket såklart är positivt.

Högskolan i Borås bedriver världsledande forskning inom området Resursåtervinning. För forskningen ger konferensen ett bra internationellt nätverk där företag och universitet från olika länder kan mötas och på så sätt stärks forskningen.

– Konferensen är också viktig för Borås som stad och för näringslivet här. Om man kan lyckas med en bra match making mellan de svenska företagen och de internationella deltagarna skapas en bra tillväxt och det ger avkastning på den satsning på miljöfrågor vi gjort här i Borås.

Mohammad Taherzadeh betonar vikten av att kontinuerligt anordna stora event där man kan visa upp det starka samarbete mellan högskolan, Borås Stad och Borås Energi och Miljö som utgör Waste Recovery.

Läs mer

Om FN-konferensen i Borås 2013
Om Waste Recovery
Läs Mohammad Taherzadehs blogg Waste Biorefinery

Läs mer om IPLA Global Forum 2013