På väg mot framtiden – rapport kring Simonslands förändring

På det gamla industriområdet Simonsland i centrala Borås skapas en ny mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design: Textile Fashion Center. I den aktuella rapporten dokumenteras omvandlingsprocessen av Simonsland, men Anders Edström, professor emeritus vid Högskolan i Borås, blickar även bakåt för att se vilka tidigare initiativ och idéer som har haft betydelse.

– Rapporten visar hur en komplex utvecklingsprocess initieras, organiseras och styrs samt hur alla konflikter, förhandlingar och kompromisser går till för att processen ska löpa vidare. Insikter om detta bör underlätta för andra som vill utveckla den regionala infrastrukturen.

Anders Edström konstaterar i rapporten att omvandlingen av Simonsland, enligt planen, ska skapa en ny kreativ stadsdel, en plattform för näringslivets textil- och modeföretag samt en science park där högskolans forskning ska stimuleras av möten och samarbete med företag och andra intressenter.  I rapporten studeras såväl fastighets- som stadsdelsutveckling, innovationssystemet och hur arbetet konkretiserats under det ett och ett halvt år (fram till februari 2012) som rapporten spänner över.

Stark entreprenörskultur

­– Omvandlingen har vissa unika drag som beror på den specifika situationen och miljön. Initiativet kommer från en enskild entreprenör i stället för kommunen eller ett stort företag, vilket är det vanliga i sådana här processer. Entreprenörskulturen i regionen slår igenom. Högskolan i Borås med Textilhögskolan spelar en större roll än vanligt för denna typ av projekt. Det beror på Textilhögskolans centrala roll i det regionala textilklustret. Dessa båda faktorer sätter sin prägel på konflikter och kompromisser, säger Anders Edström.

Framtiden för Textile Fashion Center

Anders Edström har förhoppningen att samlokaliseringen av företag, utbildning, forskning och kultur i Textile Fashion Center ska stimulera kontakter, samverkan och innovationer.
– För att inte allt ansvar ska vila på de olika verksamheterna har man skapat en särskild organisation som ska marknadsföra centret, stimulera samverkan och initiera intressanta evenemang. Framgång för Textile Fashion Center beror på en kombination av bland annat enskilda verksamheters initiativ, stödorganisationens marknadsföring, styrelsens engagemang och omvärldens intresse. En stimulerande miljö, nya produkter, innovationer och forskningsresultat är grunden för fortsatt framgång när nu förutsättningarna är på plats.

Fotnot

Den 17-19 oktober invigs Textilhögskolans nya lokaler i Textile Fashion Center.

Ladda ner hela rapporten.

Foto: Moa Carlsson