Rundringning till nya studenter

Ansvarig för studentring 2013 är Malin Alm, tidigare ordförande i Studentkåren i Borås.

Ringer ni till alla nya studenter? Hur många är det egentligen?

– Vi ringer till alla studenter som är antagna till program på grundnivå. Det är handlar om ungefär 1 750 studenter.

Hur går det till? Vem är det som ringer upp?

– Det är studenter som läser olika utbildningar här på högskolan som står för ringandet. Flera av dem kommer att vara faddrar under hösten och hjälpa de nya studenterna då med olika saker. Vi brukar ringa på eftermiddagarna och även en helg för att få tag på så många som möjligt.

Studentring pågår i två omgångar, den 16/7-23/7 (efter första antagningsbeskedet) och den 8/8-14/8 (efter andra antagningsbeskedet).

Uppdatering: Läs och lyssna på P4 Sjuhärads inslag om studentring från den 21/7.