Textilhögskolans vävarkiv klart

Textilhögskolan har sitt ursprung i Väfskolan som startade 1886. När skolan – som låg i det röda huset vid Sven Ericssonsgymnasiet – flyttades över till Textilhögskolan 2008 insåg Ingrid Moldin och Åsa Haggren hur mycket material och prover som fanns. 

– De utgör en stor del av Textilhögskolans historia som är värd att bevara.Vävutbildningen är grunden till institutionen i dag, säger Åsa Haggren.

I samarbete med Registraturet på Högskolan i Borås har proverna lagts in i en databas och katalogiserats efter vävteknik, projektnamn och år det är framtaget. Sammanlagt rör det sig om 1000 poster i databasen och 23 stora arkivboxar som nu utgör arkivet.
– De flesta proverna är från mitten av 1900-talet men en del är faktiskt redan från 1800-talet, berättar Ingrid Moldin.

– De är både framställda traditionellt och med komplicerade antika kinesiska tekniker som t.ex. Christina Rinaldo utvecklat och infört, fyller Åsa Haggren i.

I slutet på maj fick de dessutom besked om att de tilldelats 20 000 kr från Tekoutbildningarnas stipendiefond för att utöka arkivet. Det handlar om ca 2000 prover framtaget av Mönsterateliern som en gång huserade i Väfskolan.
– Mönsterateliern gjorde mönster för industrin. Alla prover är just nu en enda stor post i arkivet. Vi vill tillgängliggöra dem ännu mer och även skriva en bok om Mönsteratelierns historia, säger Åsa Haggren.  

Fotnot: Så småningom kommer även kläderna från vandringsutställningen Tuthankamons Wardrobe ingå i vävarkivet. Utställningen invigdes 1999 på Textilmuseet i Borås och har sedan dess varit världen runt. Efter 14 år kommer den nu skickas tillbaka från sin senaste utställning i Japan.