Tröjan som mäter andning och hjärtslag

Textil som omvandlar mekaniskt arbete till elektricitet.Egenskapen som fibern har kallas för piezoelektricitet och innebär enkelt uttryckt: mekaniskt arbete som omvandlas till elektricitet. Egenskapen finns i olika material som kvarts och keramiska material, men Anja Lund var nyfiken på om det gick att applicera på textila fibrer när hon startade forskningen för några år sedan tillsammans med Swerea IVF.

Anja LundhMen att utnyttja de piezoelektriska egenskaperna i en fiber visade sig inte vara helt enkelt. Piezoelektriska polymerer används framförallt i filmform och får då en elektriskt ledande beläggning på båda sidor, som utgör två elektroder. Att få till två åtskilda elektroder på en fiber är svårare.
– Vi fick helt enkelt spinna egna fibrer och lägga in en konduktiv kärna för att lösa problemet, berättar Anja Lund.

Smart Textiles är en forskningsmiljö vid Högskolan i Borås som för samman forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Med ett heltäckande erbjudande med allt från grundforskning till prototypframtagning är Smart Textiles den självklara partnern när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik.
Läs mer om Smart Textiles

Genom att fibrerna är elektriskt ledande och piezoelektriska ser hon framtida användningsområden inom till exempel sjukvården.
– Det finns apparater som kan kopplas till plagg för att mäta hjärtaktivitet till exempel men de här fibrerna möjliggör att plagget får dessa egenskaper redan vid tillverkningen.

Nu hoppas Anja Lund och forskargruppen Fiberutveckling på Swerea IVF att företag ska höra av sig med idéer och förslag på i vilka produkter fibern kan användas i, i framtiden.

Mer om Anja Lundh

Text: Therese Rosenblad