Ann-Sofie Axelsson ny prefekt på Bibliotekshögskolan

Ann-Sofie Axelsson har en humanistisk och samhällsvetenskaplig bakgrund med studier i religionsvetenskap, nordiska språk, främst isländska, och en fil.dr inom området teknik och kultur från Chalmers. Hon har forskat om internets påverkan på individer, grupper och samhälle och efter att ha varit en kort period på Bibliotekshögskolan 2006 blev hon 2011 tillfrågad att jobba med Jan Nolin inom forskningsområdet Social Media Studies. Att bli prefekt var inget som fanns på kartan från första början.

– Jag hade börjat fundera på det här med ledarskap och gått en del ledarskapskurser på Chalmers så det har växt fram kan man säga. Strategiarbete och att bygga verksamheter tycker jag är spännande och jag vill verkligen att människor ska komma till sin rätt i en organisation. Jag vill möjliggöra för alla anställda att göra sitt bästa.

Viktigt att hitta synergierna

Nu är Ann-Sofie Axelsson mitt i arbetet med att lära sig mer om högskolan och institutionen hon ska leda från och med hösten. Högskolan i Borås är mitt uppe i en organisationsutveckling, en utveckling Ann-Sofie följer och deltar i med stort intresse.

– Bibliotekshögskolan har redan idag starka samarbeten med andra enheter på högskolan och just sådana samarbeten kommer att bli ännu viktigare i och med den här organisationsutvecklingen. Det är viktigt att den faller väl ut och att vi kan hitta synergierna.

Det faktum att Ann-Sofie Axelsson har en bakgrund inom forskningsvärlden ser hon själv som en av anledningarna till att hon valdes till prefekt i en tid då Högskolan i Borås har som mål att öka andelen forskning.

 

Ann-Sofie Axelsson

Ålder: 45 år
Bor: i Göteborg
Har bott: på Island bland annat. ”Jag har läst isländska och översätter isländsk skönlitteratur.”
Utbildning: Efter att ha läst bland annat religionsvetenskap, litteraturvetenskap, nordiska språk och journalistik sökte Ann-Sofie en doktorandtjänst på Chalmers 1999 på Avdelningen för teknik och samhälle. Hon disputerade 2004 vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, och har med vissa avstickare, som att ha varit gästforskare i Oxford, jobbat kvar på Chalmers. Sommaren 2012 blev hon avdelningschef på Chalmers och 1 augusti 2013 börjar hon sitt nya jobb som prefekt på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.
På fritiden: ”Ägnar jag mig mycket åt löpning. Målet är att slå rektor i Kretsloppet i år!”

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson