Även små förändringar kan ge bättre hälsa

– Det var ett bra tema, för det berör människors vardagsliv. Vi är alla beroende av vår hälsa och den bråkar med oss i olika utsträckning. Men seminariet visade att det inte alltid behöver handla om stora dramatiska förändringar för att få en förbättrad hälsa, utan det kan räcka med små förändringar för att nå hälsovinster, säger Lolo Lebedinski, samordnare på FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) och en av arrangörerna.

Hjärnkraft är en förening för människor med så kallade förvärvade hjärnskador, vilket innebär att de inte är födda med dem, utan har drabbats genom till exempel stroke, tumörer eller olyckor. Matthias Andersson, som är medlem i Hjärnkraft Skaraborg, fick sin hjärnskada i samband med en allvarlig trafikolycka för ungefär tio år sedan. I sin föreläsning berättade han om olyckan och vägen tillbaka, och spred tänkvärda ord som alla kan ta till sig, till exempel vikten av att tänka positivt om sig själv och de utmaningar man ställs inför.

Dan Andersson är adjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa på Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, och undervisar bland annat blivande sjuksköterskor i kurser om Fysisk aktivitet och hälsa. 2012 gav han ut boken Fysisk aktivitet – Vägen till bättre hälsa och ett rikare liv. Under sin föreläsning pratade han om allmänna effekter av rörelse, det vill säga att vi rör på oss i motsats till att vara stillasittande.

–  Jag skriver om det i min bok, vad som händer när vi rör oss, liksom den evolutionära slutsatsen att vi är gjorda för att röra på oss. Men vi har byggt ett samhälle som motverkar rörelse och istället leder till stillasittande.

Dan Andersson förklarade också hur rörelse kan minska risken att drabbas av välfärdssjukdomar som diabetes typ2 och hjärt-/kärlsjukdomar. Han beskrev också hur vår hjärna påverkas av att vi rör på oss.

– Det handlar om hjärnans plasticitet och nervcellsnybildning, och hur den psykiska hälsan kan förbättras. Hjärnans kognitiva funktion påverkas också, kopplat till syreupptagningsförmågan – för de yngre till exempel när det gäller läshastighet och matematisk förmåga och för äldre kan minnesförmågan förbättras.


Sambandet mellan Hälsa & Rörelse hette seminariet som ägde rum 15 maj. Föreläsare var universitetsadjunkt Dan Andersson (från vänster) och Matthias Andersson, Hjärnkraft Skaraborg, som drabbades av hjärnskada efter en trafikolycka.Till höger Veronica Karlsson från Hjärnkraft och Lolo Lebedinski,samordnare FoUS. 


Ett 40-tal personer medverkade vid seminariet, ”en bra mix av både brukare, praktiker och forskare”, enligt Lolo Lebedinski.

– Vi hade avsatt ganska mycket tid för gemensam diskussion och publiken passade verkligen på att både ställa frågor och delta i diskussionen. Det är inte ofta numer att diskussion flyter så levande och obehindrat som det gjorde den här gången, det var nästan magiskt, säger Lolo Lebedinski.

 

Ta del av presentationer från seminariet: www.fous.se/presentationer

 

Text: Pia Mattzon
Foto: Emma Ekstedt