Forskning om IT Service Management i TechWorld

Teknik, processer och kompetens – det är de grundpelare som en välfungerande it-support vilar på. Om du har kläm på samtliga tre delområden har du goda möjligheter att skapa den optimala supportavdelningen. 

Idag läggs det mycket resurser på rutinärenden när de istället skulle kunna skötas av förfinade ärendehanteringssystem. Supportresurserna skulle i högre grad kunna läggas på att snabba upp hanteringen av mer komplicerade supportärenden.

Läs artikeln i TechWorld som handlar om interaktion mellan IT-tjänsteleverantörer och kunder (klipp från e-tidningen).