4 miljoner till bioetanolforskning

Forskningsprojektet med titeln "Integrering av första och andra generationens etanol med svampar" består av två delar.

Den första delen av projektet syftar till att integrera olika processer för bioetanolproduktion. Idag produceras bioetanol huvudsakligen av spannmål, t.ex. vete och majs. Forskningen på Högskolan i Borås fokuserar på hur man även kan ta tillvara på spillet vid spannmålsproduktion, de lignocellulosarika delarna av växterna, och hur man kan producera bioetanol av annat material rikt på lignocellulosa. Nu vill man studera processer där man blandar dessa material och samjäser dem.

Djurfoder av svampar

Den andra delen av projektet handlar om produktion av djurfoder. Destilleringen vid bioetanolproduktion genrerar så kallad drank, rester som blir kvar och kommer ut ur bottenuttaget när man destillerar. Man har sedan tidigare funnit att ätbara svampar, zygomyceter och ascomyceter, går att använda vid bioetanolproduktion, men också som djurfoder. Svamparna klarar av att bryta ner restprodukter i dranken så att det går att producera etanol. Nu ska svamparna odlas på dranken för att få denna att jäsa och därmed få ökad bioetanolproduktion. Samtidigt vill man se om svamparna påverkas vid en förändrad process och om kvaliteten på det djurfoder man producerar idag förändras.

Projektet löper över drygt två år och genomförs i samarbete med Lantmännen Energi, Lantmännen Agroetanol, och SEKAB.

Projektledare: Professor Mohammad Taherzadeh

Text: Solveig Klug