Informationssökning – en allt viktigare del av undervisningen

Att söka information kan vara komplicerat och det omfattar mycket mer än att skriva in en fras i en sökmotor. Det gäller att behärska källkritik och kunna värdera avsändaren till informationen, att söka effektivt i databaser och att på ett strukturerat sätt använda olika sorters källor som kompletterar varandra.

Undervisning om informationssökning blir bäst om den integreras i en annan kurs, där studenterna har ett verkligt behov av att söka information.

Karin Süld och Eli Bytoft Nyaas är bibliotekarier och experter på informationssökning.

– Sökningarna är svåra att lära sig teoretiskt och därför är det viktigt att sådan undervisning kommer in i utbildningens kurser, säger bibliotekarien Karin Süld.

– Det unika med Boråsmodellen är att det är studierektor eller utbildningsledare som avgör i vilka kurser den här undervisningen ska integreras, säger bibliotekarien Eli Bytoft Nyaas. Det gör att vi har ett helhetsperspektiv och att momentet kommer in precis där och när det behövs.

Det är fem bibliotekarier som undervisar i informationssökning vid Högskolan i Borås. Dessutom erbjuder högskolans bibliotek support i sökning av olika slag, även som drop in.

– När de relevanta kurserna har identifierats samarbetar vi med lärarna för att lägga upp undervisningen på bästa sätt, både innehållsmässigt och när i kursen den ska komma in, säger Karin Süld. Oftast kommer studenterna till oss gruppvis och sitter i vår datorsal och arbetar. Där kan vi både ha genomgångar och hjälpa dem individuellt.

En viktig detalj, enligt bibliotekarierna, är att den aktuella kursen har en inlämningsuppgift som kräver speciell information och som studenterna får arbeta med under informationssökningsmomenten.

– Kunskaper i informationssökning uppskattas ute i arbetslivet, så det är bra för våra studenter att ha med sig efter utbildningen, säger Eli Bytoft Nyaas.

För mer information
Karin Süld, tfn: 033-435 4039, E-post: karin.suld@hb.se

Text och foto: Lena M Fredriksson