Libraries, black metal and corporate finance

Antologin Libraries, black metal and corporate finance är ett resultat av den jubileumskonferens som Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan arrangerade i Borås 2012 med anledning av sitt 40-års jubileum. Konferensen samlade forskare och professionella inom biblioteks- och informationsvetenskap från de nordiska och baltiska länderna. Konferensprogrammet gav en överblick av aktuell forskning och utbildning i länderna.

Antologin innehåller nio vetenskapligt granskade artiklar.
– Ett flertal olika perspektiv och forskningsområden presenteras här: Utvecklingen av folkbibliotek i de nordiska länderna, barnbibliotek förr och nu, spridning av litteratur i bloggar och bokcirklar, länkad data, samt formella och informella informationskällor i corporate finance. Artiklar om aktuella tankar kring utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap såväl som design av kurser på masternivå för både teoretiska och pragmatiska syften presenteras också, berättar redaktörerna.

Antologin riktar sig främst till forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, men den är också av intresse för studenter.

Release

Välkommen på releaseparty för antologin på Högskolan i Borås.

Datum: 20 juni
Tid: 10:00
Plats: Loungen, Biblioteket, Högskolan i Borås

Rektor Björn Brorström och redaktörerna presenterar boken.

Fakta

Antologin är en del av Högskolan i Borås rapportserie ”Vetenskap för profession”.