Besök på högskolan från Centralasien

Projektet, som är en uppföljare till ett tidigare projekt som pågick 2010-13, är treårigt och möjliggör för totalt 110 mobiliteter från centralasiatiska lärosäten till de sju deltagande europeiska lärosätena. De länder som finns företrädda i Borås är Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Som ett led i kunskapsspridning och kompetenshöjning inom organisationerna möjliggörs, vid sidan av de regelrätta mobiliteterna (allt från studenter på kandidatnivå till post doc-forskare), en månadslång personalfortbildning för de centralasiatiska företrädarna. De spenderar två veckor i Borås och lika lång tid i Poznan.

"Högskolan är en öppen internationell miljö"

Även om mobiliteterna är enkelriktade, är förvisso möjligheterna till erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och diskussioner ömsesidiga.

– Högskolan i Borås är en öppen och internationell miljö, och besöket från deltagarna är därför en viktig del i högskolans arbete inom detta område, sa Kim Bolton vid en välkomstmottagning den 21 maj.

Besökarna har fått en bred palett av hur och vad högskolan arbetar med, med fokus på de akademiska profilämnena och på kvalitetsarbetet inom flera områden. Besöket och fortbildningen har även möjliggjort enskilda kontakter mellan de företrädande lärosätena och institutionsrepresentanter på högskolan, vilket kan vara grund för framtida samarbete och vidareutveckling av redan etablerade kontakter. Inte minst vidare samarbeten inom SIDA-finansierade projekt liksom Tempus-samarbeten, exemplifierat med en gemensam Tempus-ansökan från Textilhögskolans sida med ett deltagande lärosäte i Kirgizistan, och vidare kunskapsspridning inom hållbar utveckling och resursåtervinning, var några av de tankar om framtida samarbete som lyftes av Olessya Bogun och Anastasiya Aliyassova, företrädare för två kazakiska universitet, vid ett lounge talk som arrangerades i biblioteket 28 maj.

Se lounge talk här.

Bilden är tagen i samband med ett besök till Navet och Drivhuset 27 maj.

Text: Karl-Fredrik Ahlmark