Hur ser behovet av studentbostäder ut i Borås?

Peter Sigrén, universitetsadjunkt på Bibliotek & läranderesurser som tillsammans med Kristin Podssuweit, tidigare internationell koordinator på Högskolan i Borås samt Pontus Karlsson, vice kårordförande vid Studentkåren i Borås, har författat rapporten ”Studentbostadsutredning 2013 – Hur ser behovet av studentbostäder ut i Borås?”

Hur kommer det sig att den här studentbostadsutredningen gjorts?

– Bakgrunden till studien är att det produceras för få studentbostäder i Sverige. Enligt Boverket saknar 20 högskolekommu­ner tillräckligt med bostäder för studenter och för Borås del anges en bostadsbrist.

– En utredning från hyresgästföreningen visar på att 57 000 unga studenter i Sverige saknar ett studentboende. Hälften av dessa unga studenter tvingas bo kvar hos föräldrar när de helst vill bo i ett studentboende alternativt en egen lägenhet.

– SCB:s bygglovsstatistik tyder på att byggandet av studentbostäder i stort sett har upphört. Enligt årets bedömningar (2012) kommer det att påbörjas omkring 1 800 studentbostäder under 2012 och 2013 i både nyproduktion och ombyggnad. 

– För Borås del anges en nypro­duktion av 160 student­bostäder under 2012/13 men samtidigt kommer ett 50-tal student­bostäder att ”försvinna”, (i vart fall tillfälligt), när kårhuset i Borås flyttas.

Hur har utredningen genomförts?

– Webbundersökningen omfattar samtliga studenter, så väl på distans som de som läser på campus, som var registrerade på en programutbildning alternativt kurs under HT 2012 vid Högskolan i Borås. Webbformuläret fanns i två versioner, en på svenska och en på engelska. Den sistnämnda vände sig till de internationella studenterna. Resultaten bygger på cirka 1000 enkätsvar.

Vad är det viktigaste som ni kommit fram till i rapporten?

– Fler studentlägenheter behövs i Borås. Det vore bra med en bostadsgaranti som följer en SFS-klassad (Sveriges förenade studentkårers) bostadsgaranti. Denna innebär en hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt. En stor andel studenter önskar bo i en vanlig lägenhet. Student­lägen­heter, (ej korridor), är ett alternativ som också attraherar studenterna.

Vilka förslag har ni inför framtiden?

– En ny fördjupad studie där a) målgrupp ett är programstuden­ter (campus), b) målgrupp två är pendlare som kan tänka sig flytta till Borås, c) målgrupp tre internationella studenter.

– Se över vilka studentbostäder i Borås som följer Sveriges förenade studentkårers (SFS) ”klassade bostadsstandard”. (En enkätstudie till de bostadsföretag/aktörer som hyr ut till studenter).

– Ta hänsyn till miljöaspekter vid nyproduktion av studentbostäder, till exempel passivhusteknik.

– En nationell genomlysning av hur det ser ut på andra högskoleorter – hur väl står sig Borås i en jämförelse?

Läs mer:

Studentbostadsutredning 2013 – Hur ser behovet av studentbostäder ut i Borås?

Text: Anne Liljenbäck