Information om aktuell ombyggnation

Undervisningslokalerna samt kontoren i hus B på plan 5 kommer under perioden juli till oktober byggas om och i framtiden innehålla nästan 30 nya kontor och ett antal nya konferens- och mötesrum. En anpassad entré till den nya gångbron ska också skapas. Genomförandet av ombyggnationen beräknas ske mellan 26 juni och 31 oktober 2014.

Bygginformation gällande vecka 27-33

De inledande veckorna kommer innehålla mycket rivning och bortforslande av material. Arbetena kommer medföra oväsen, men kommer så långt som det är möjligt planeras in för att innebära så lite störning som möjligt för pågående verksamhet.

Informationen finns även samlad i pdf här.

Text: Akademiska Hus

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta projektledare Kristoffer Gråhns, Akademiska Hus AB Region Väst på telefon 031- 63 25 08.