Utvecklingsarbetets projektgrupp utsedd

Projektgruppen består av Katarina Ek, Tomas Wahnström, Thomas Johansson och Marianne Strömberg. Ordförande för gruppen är professor Lotta Dellve:

– Mitt uppdrag är att leda och samordna arbetet med att ta fram förslag på alternativa organisationsstrukturer som vi sedan kommer att presentera för ledningen. Framförallt ska vi i gruppen lyssna på medarbetarnas synpunkter och förslag.

Medarbetardelaktighet viktigt

Det är ett intensivt arbete som startats. Tidsplanen är satt och redan i slutet av augusti ska gruppen presentera olika förslag för ledningen. I arbetet ingår den externa konsultfirman Prové som kommer att genomföra intervjuer med strategiska personer i organisationen under juni månad.

– Hela projektgruppen tycker att medarbetardelaktighet är jätteviktigt och det är något vi kommer att jobba hårt med. Vi inser att det kan bli svårt med den här pressade tidsplanen men vi kommer att använda oss av många olika kommunikationskanaler för att nå ut till all personal. Vi vill låta alla anställda på högskolan ge synpunkter och förslag på hur högskolans organisationsstruktur bättre kan stärka forskningen och utbildningen.

Förslag från personalen kommer att samlas in dels genom en webbenkät och dels genom öppna workshops.

 

Mer information

I Inblick vecka 24 kommer information om uppdragsbeskrivning, kommunikationsplan, aktivitetsplan och den webbenkät alla anställda kan fylla i.

FAKTA

Projektgruppen består av:
Ordförande Lotta Dellve, professor
Vice ordförande Katarina Ek, avdelningschef
Tomas Wahnström, studierektor och universitetslektor
Thomas Johansson, administrativ chef
Marianne Strömberg, universitetslektor
Studentrepresentant (i nuläget Malin Alm, därefter Therese Andersson)

Läs mer
- Ta del av beslutet om projektorganisationen
- Frågor och svar – svar på vanliga frågor om organisationsutvecklingen
- Du vet väl att du hittar all information samlad på webbsidan Högskolans utvecklingsarbete?