Rapport från samverkansprojekt om stöd till anhöriga

Under de senaste 10 åren har ett omfattande arbete genomförts för att utveckla stödet till anhöriga i Sveriges kommuner och samverka med ideella organisationer och landsting kring stöd till anhöriga. Den 13 maj 2009 beslutade riksdagen att från och med den 1 juli ska kommunerna ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” 

Elizabeth Hanson och Lennart Magnusson FoU Sjuhärad Välfärd, Ritva Gough, Fokus Regionförbundet i Kalmar län och Marianne Winqvist, Enheten välfärd och FoU-stöd, Regionförbundet Uppsala län tog 2009 initiativ till att i samverkan med Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) kartlägga anhörigstödet och dess utveckling i Sverige.

Anhörigstödet har kartlagts och fokusgrupper har genomförts av åtta FoU-enheter i kommunerna Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik.

 

Läs hela rapporten: ”Stöd till anhöriga – erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012”
(Filen laddas ner via webbplatsen för Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.)

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. FoU Sjuhärad Välfärd är en av parterna inom NkA.