Vinnova ger åtta miljoner till hållbar utveckling i Borås

– Detta blir ett bra stöd i vårt arbete att utveckla en socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel som blir attraktiv för både boråsare och inflyttande. Och jag hoppas det också ska bidra till att göra hela Norrby mer attraktivt, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Innovationsplattform Norrby drivs i partnerskap mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Borås Energi och Miljö AB.

– Fokus ligger på de möjligheter som finns i det stora, centrala och obebyggda området mellan Norrby och Borås stadskärna, där vi planerar för ett lockande kvarter med spännande arkitektur och en stark internationell atmosfär, säger stadsarkitekt Tomas Rossing.

”Nödvändigt att arbeta tvärvetenskapligt”

För att det goda livet mellan husen ska bli verklighet måste invånarna kunna leva hållbart i sin vardag. Partnerskapet ska arbeta med både dagens bebyggelse och den planerade nyexploateringen för att skapa en hållbar helhet. En stor utmaning ligger i att bygga hållbart och attraktivt till priser som gör att människor har råd att bo där.

– Det är nödvändigt, att arbeta tvärvetenskapligt i ett projekt där hållbarhet är i fokus. Med tanke på de byggnadstekniska, ekonomiska och sociala utmaningarna har vi partnerskapet en stor chans att föra samman våra olika kompetenser, säger Martin Hellström, prorektor vid Högskolan i Borås.

”En tekniskt, socialt och miljömässigt hållbar stadsdel”

Högskolan står för den vetenskapliga dimensionen i samarbetet, medan SP bidrar med sin kompetens inom hållbarhet och stadsutveckling. På Norrby får man en unik möjlighet att arbeta med en befintlig stadsdel och nyexploatering i samma projekt.

– Projektet ska utveckla metoder inom konceptet ”Living Lab” som bygger på att boende, leverantörer och andra finns med i innovationsprocessen, säger Kerstin Elias, ansvarig för SPs satsning på hållbara städer.

Vinnovaprojektet startar efter sommaren och pågår två år. Därefter fortsätter parterna arbetet med att utveckla Norrby till en hållbar stadsdel. Parterna har också åtagit sig att medfinansiera projektet med minst lika mycket som anslaget från Vinnova.

– Vårt unika samarbete har genom anslaget från Vinnova fått bekräftelse på sin bärkraft, och visionen om en tekniskt, socialt och miljömässigt hållbar stadsdel i nedre Norrby kommit ytterligare ett stort steg mot att bli verklighet, sammanfattar Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil Myhrberg (M).

Läs mer

Bostadsministern positiv till hållbar stadsutveckling i Borås