Akut läge i fokus för stor konferens


Vybild över konferensdeltagarna som minglar på mässan i samband med Prehospenkonferensen 2013. 

– Det finns många arenor och forum för prehospitala frågor i Storbritannien, men ingen konferens som fokuserar på forskning inom området. Det är det som är det unika med Prehospenkonferensen, att den fokuserar på den senaste forskningen inom prehospital akutsjukvård, menade John Renshaw och Georgette Eaton från Storbritannien som själva forskar om hur en mobiltelefonapp kan guida till effektivare hjärt-lungräddning om olyckan skulle vara framme.

Hur summerar du intrycken från dagarna?

– Jag skulle vilja säga ”mäktigt”, något liknande har vi aldrig kunnat bjuda på vid tidigare prehospenkonferenser, säger konferenssamordnare och forskare och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och Kunskapscentrum PreHospen vid Högskolan i Borås.
–Vi fick ett så innehållsrikt och varierat program; vi spänner över vårdvetenskaplig-, medicinsk-, och teknisk forskning, säger Birgitta och fortsätter:
– Professioner som på olika sätt presenterade sina projekt var sjuksköterskor, läkare och ingenjörer. Det som skiljer denna från våra andra konferenser är att vi har högre kvalitet och större bredd på projekten än för bara tre år sedan. Fler intressanta forskningsresultat kunde presenteras. På ingenjörssidan har vi dragit till oss simuleringsforskare exemeplvis och vi har samarbete med Textilhögskolan och Ingenjörshögskolan här i Borås. Spannet på föredragen under konferensen var stort, från etisk- till teknisk forskning med djup. Ledarskap och lärande som aspekter på vårdandet diskuterades också. Vi erbjöd fyra parallella sessioner under eftermiddagarna och fick bra uppslutning på föredragen, så så pass många deltagare var vi. Jätteroligt! summerar Birgitta S Wireklint.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Under åren 1998 - 2012 har runt 1 200 mottagare fått dela på nästan 169 miljoner kronor, varav Högskolan i Borås har fått närmare 65 miljoner kronor. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats. PreHospenkonferensen 2013 fick 110 000 av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Har det kommit ut något konkret av konferensen?

– Förutom resultaten från nätverksmötena så kan man säga att vi kan konstatera att vi har bidragit till ett  fördjupat samarbete mellan sveriges prehospitala doktorander. Det är unikt med eftertryck att vi hade 14 prehospitala doktorander på denna konferens, totalt finns 20-25 i landet och vi hade alltså 14 här. Detta är börjat på ett kontaktnät mellan de prehospitala doktoranderna runt om i landet och därmed samarbete över lärosätesgränserna. Och det är unikt. Vi struntar i var de är inskrivna som doktorander, vi diskuterar forskningsfrågorna. Därför blev en effekt att vi bidrar till evidensbasering av prehospital vård.

Varför är det viktigt med evidensbasering av prehospital vård?

– Därför att vi har så lite evidens för vårdandet utanför sjukhus. Vi har mycket kvar att göra, men detta är början på evidendsskapandet.

På vilket sätt är det början på evidensskapandet?

– Vi har lagt grunden för en tydlig evidensbasering, i och med den här konferensen. De 14 doktoranderna som var där, tillsammans med de andra doktoranden, är framtiden. Klusterbildningen av prehospitala forskare har synliggjorts tack vare konferensen.
Vad betyder konferensen för den prehospitala utvecklingen i Sverige, Norden och Europa?
– Den är avgörande eftersom vi är den enda tvärvetenskapliga forskningskonferensen inom prehospitala området som finns i landet och vad vi vet i norden. Vi utgår från vårdvetenskap och bjuder in tvärvetenskapligt. De nordiska och europeiska konferenserna är övervägande medicinska.

Ni säger att Kompetenscentrum Prehospen är det ledande forskningscentrumet inom prehospital akutsjukvård i Europa. Är ni det?

– Ja det är vi, när det gäller vårdvetenskaplig prehospital forskning. Vi är det eftersom vi har stor bredd och stort antal projekt och har samlat majoriteten av de prehospitala forskarna hos oss på Högskolan i Borås.


En av de uppmärksammade key note speakers under dagarna var Björn Guldvog, direktör vid norska hälsodirektoratet, som pratade om vårdkvalitet och patientsäkerhet. Här ses han i samspråk med Anders Bremer, forskare vid Högskolan i Borås.

 

I samband med konferensen uppmärksammades även att det är 15 sedan Sveriges första specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård startade - i Borås! Det firades med högtidstal av studierektor Ingela Höglund, Högskolan i Borås, och RAS ordförande Janne Kautto och sist men inte minst lektor Birgitta S Wireklint, som var den som startade utbildningen i Borås.


På bild syns från vänster Birgitta S Wireklint, Janne Kautto och Ingela Höglund.

Nätverksmöten inom simulering och utbildning av ambulanssjuksköterskor

I samband med konferensen hölls även nätverksmöten inom simulering och utbildning.
– Nätverket inom simulering träffades för att förbereda sig inför det stora simuleringsmötet i Paris senare i år, i september, berättade forskaren Anders Bremer, vid Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap.

Behöver marknadsföra skillnaden

I utbildningsnätverket, där nio av landets totalt tolv lärosäten som ger specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård deltog, diskuterades bland annat vikten av att informera om och marknadsföra den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan som en satsning på patientsäkerhet.
– Vi anser att en specialistutbildad ambulanssjuksköterska innebär högre kvalitet och patientsäkerhet jämfört med en grundutbildad sjuksköterska, men att det är ett faktum som arbetsgivare och politiker inte har insett än. Därför behöver vi bli bättre på att förklara varför de borde satsa på att utbilda och anställa specialistutbildad personal, säger forskaren och lektorn Birgitta S Wireklint.
Utbildningsnätverket beslutade därför att det ska göras en särskild kommunikationsinsats kring skillnaden mellan en grundutbildad sjuksköterskas kompetens och en specialistutbildad ambulanssjuksöterskas kompetens vid nästa FLISA-konferens (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård).

Följer upp Riksrevisionens rapport

– Vi kommer även fortsättningsvis att vara aktiva i den offentliga debatten kring ambulanssjukvård i allmänhet och ambulanssjuksköterskans kompetens i synnerhet. Detta innebär bland annat att vi följer upp Riksrevisionens rapport där den svenska ambulanssjukvården nyligen har granskats, berättar Anders Bremer.
Utbildningsnätverket beslutade även att utveckla och testa en klinisk examination i kursen verksamhetsförlagd utbildning, en examination som är lika för hela landet.
– Det gör vi som ett led i att höja kvaliteten ytterligare i ambulanssjuksköterskeutbildningen. Testet ska förhoppningsvis göras vid samtliga utbildningar i landet och ska sedan utvärderas, beskriver Anders Bremer. 


Nätverket för utbildare av ambulanssjuksköterskor: Från vänster bakre raden: Angela Bång, Högskolan i Borås, Veronica Vicente, Sophiahemmets högskola, Johan Lingsarve, Uppsala universitet, Anderas Rantala, Lunds universitet, Jonas Wihlborg, Lunds universitet, Anders Bremer, Högskolan i Borås, Bosse Ek, Mittuniversitetet, Tommy Berntsson, Högskolan i Halmstad, Jonas Alex, Umeå universitet.
Främre raden från vänster: Lina Gyllencrautz, Umeå universitet, Eva Styrwoldt, Sophiahemmets högskola, Kim Wallin, Linnéuniversietet, Birgitta S Wireklint, Högskolan i Borås, Anders Johansson, Lunds universitet. Birgitta Ekbom, Uppsala universitet.

I nätverket ingår också (från vänster): Annsofie Adolfsson och Annika Hickisch, Örebro universitet.

Simuleringsnätverket: Från vänster i bild syns Andy Newton, Storbritannien, Christer Axelsson och Lars Lundberg, Högskolan i Borås, Anna Axelsson, Karlstads universitet, Kai Krantz, Schweiz, Maria Jimenez, Spanien, Camilla Eide, Göteborgs universitet, Per Backlund, Högskolan i Skövde, Ingemar Sundgren, Södra Älvsborgs Sjukhus och Ricky Ellis, Irland.

I nätverket ingår även Ulufer Sivrikaya, Turkiet.

 

Under konferensen lottades även en iPad ut. Den gick till Birgitta Ekbom, programansvarig för ambulanssjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitet. Grattis!

Text: Eva-Lotta Andersson
Bild: Fredrik Karlsson