Biblioteket på Twitter!

Tanken är att vi delar med oss av intressanta ämnen som rör biblioteket och våra arbeten. Twitterflödet kommer inte speglas från någon annan kanal, och man kan i nuläget se dem i våra bloggar Biblioteksbloggen och Forskningsrelaterat om man inte själv har ett twitterkonto.

Följ oss på @UofB_lib!