Bostadsministern positiv till hållbar stadsutveckling i Borås

– Det är spännande att få se de bra ambitioner som finns här i Borås. Man vill skapa en stadsdel där man från början tänker på alla de aspekter och utmaningar som spelar in. Det har varit väldigt intressant att få lära sig mer om det här projektet, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Partnerskapet för hållbar stadsutveckling ingår Högskolan i Borås, Borås Stad och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP. Tanken är att stadsdelen Norrby ska byggas samman med den nya delen, Nedre Norrby, och därigenom skapa ett hållbart, attraktivt och ekonomiskt rimligt alternativ. Utöver byggandet av Nedre Norrby och förnyelsen av stadsdelen Norrby prioriterar partnerskapet forskning för hållbarhet och utbildning inom hållbart samhällsbyggande. Parterna är inom respektive verksamhetssfär aktörer i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor.

– Jag brinner verkligen för det här projektet och för att den nya stadsdelen ska bli en naturlig del av det befintliga Norrby. De frågeställningar vi har i det här projektet är inte unika för Borås – det som är unikt är närheten till centrum men också det starka samarbetet mellan de olika aktörerna, menar Borås Stads stadsbyggnadschef Tomas Rossing som deltog i besöket.

På besök vid Mötesplats Norrby. Från vänster: Malin Alm, ordförande Studentkåren i Borås, Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, Linda Hägerhed Engman, SP, Stefan Attefall, bostadsminister, Martin Hellström, prorektor, Tomas Rossing, stadsbyggnadschef, Peter Axelberg, prefekt Institutionen Ingenjörshögskolan, Bertil Myhrberg, vice orförande i kommunfullmäktige, Gunnar Ivarsson, direktör.

Resursåtervinning och stadsutveckling

Stefan Attefall fick under förmiddagen bland annat göra ett besök i biogaslabbet på Högskolan i Borås. Där berättade professor Mohammad Taherzadeh och Fredrik Johansson, FOV Fabrics, om de praktiska möjligheter som finns för att tackla resursåtervinningens utmaningar i framtiden. Det blev tydligt hur nära sammanlänkat hållbar stadsutveckling och resursåtervinning faktiskt är.

– Det har varit en väldigt givande förmiddag, vi har fått möjlighet att berätta om vårt arbete med hållbar stadsutveckling för ministern och även visa på länkarna till Waste Recovery, säger rektor Björn Brorström.

Besöket avslutades med en lunch på Mötesplats Norrby där ministern och övriga deltagare bjöds på hemlagad somalisk buffé.

Bakgrund – om stadsdelen Norrby

Norrby skapades i en tid av stadssanering och miljonprogram. Stadsdelen, som ligger centralt i Borås och har en till stora delar underprivilegierad befolkning, utgör en så kallad samhällelig periferi trots sin geografiskt centrala placering. Det är alltså snarare en mental barriär än ett fysiskt avstånd som avskärmar Norrby från övriga centrala Borås.

Läs mer 

Partnerskap för hållbar stadsutveckling - promemoria från januari 2013
Nya Norrby får tummen upp av bostadsministern, Sveriges Radio
Se seminarium om hållbar stadsutveckling med Agnes Nagy, forskare och Tomas Rossing, stadsbyggnadschef

Text och foto: Ida Borenstein