Lämna inte dina saker obevakade!

Det händer tyvärr emellanåt att folk blir bestulna på sina saker när de vistas i biblioteket. För din egen skull: Lämna inte dina tillhögrigheter obevakade i bibliotekets lokaler. 

Om du måste lämna din arbetsplats av någon anledning, ta då med dina saker eller be en studiekamrat hålla dem under ordentlig uppsikt.