Hallå där…,

Varför bjöds du in dit?

−Inom transportområdet har det börjat komma en ny typ av klausuler i avtal mellan varuägare och speditör. Dessa klausuler innebär att, om speditören går med på det, tar ett större ansvar än vad som lagar och förordningar stipulerar vid en transport. Jag har tillsammans med Professor Fredrik Nilsson på förpackningslogistik vid LTH skrivit två artiklar tillsammans om ansvar och avtalsklausuler ur ett logistiskt perspektiv.

Vad är det för slags konferens? Vem är där?

Det är det årliga mötet inom nordisk försäkringsindustri som avhandlar transportförsäkringar. Har själv aldrig varit på denna konferens tidigare så jag kommer att lära mig mycket om försäkringar.

Vad ska du tala om?

Jag kommer att prata om hur det fungerar med så kallade EL-klausuler (Enhanced Liability) i transportavtal och även inom försäkringar.

Daniel Ekwall är forskare och lärare på Institutionen Ingenjörshögskolan inom logistik med specialitet kring risk- och säkerhetsfrågor. De artiklar han medverkat till finns i Högskolan i Borås digitala arkiv BADA under titlarna:

Text: Solveig Klug