HR-tätt på personalvetarkonferens i Borås

Den årliga Riks-P-konferensen är ett samarbetsforum för Sveriges samtliga Personalvetarutbildningar. 2013 arrangerades konferensen av Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås, mellan den 23-25 april. Konferensen riktar sig främst till samordnare, studenter, studievägledare och lärare på personalvetenskapliga program.

HR står för Human Relations

Huvudtalare vid konferensen var Anders Borglind, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, som belyste HR-yrkets förändrade roll och spänning som det kan innebära att vara till för de anställda och för ledningen samtidigt i en organisation.

Erik Ljungar, studierektor för OPUS-programmet (Organisations- och personalutvecklare i samhället) vid Högskolan i Borås hade bjudit in till konferensen och han sammanfattar konferensens två hektiska dagar.

– Det starkaste intrycket har varit kombinationen av teoretiska diskussioner och erfarenheter från professionella personalvetare. Deltagarna vid konferensen har fått med sig många angelägna frågor kring personalvetaryrket och dess betydelse.

Bland de andra talarna syntes Ylva Ulfsdotter Eriksson, GU, Erik Ljungar och Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås.

Text: Martin Karlsson