Ingenjörsstudent utnämnd till Global Swede

Utmärkelsen Global Swede är ett samarbete mellan utrikesdepartementet och Svenska Institutet där flera utländska studenter som utbildat sig i Sverige uppmärksammas. De utländska studenterna har alla utmärkt sig inom områden relaterade till innovation och entreprenörskap.
−Studenter från utlandet som framgångsrikt genomför delar av sina universitetsstudier i Sverige utgör en viktig resurs för oss. De blir ambassadörer, både för sina egna hemländer men även för Sverige den dagen de återvänder hem, något som konkret stärker våra band med omvärlden. Genom Global Swede uppmärksammar vi dessa personer, förklarade Ewa Björling.

Uppmuntran till engagemang

Diplomeringsceremonin, som ägde rum på utrikesdepartementet i Stockholm, syftar till att uppmuntra studenter att engagera sig i nätverket Global Swede och i förlängningen verka som ambassadörer för Sverige efter studierna. Detta är ett steg i att marknadsföra Sverige som en attraktiv studiedestination för talangfulla studenter från andra länder.
−Det är en stor ära få representera Högskolan i Borås för Global Swede. Jag tänker att Sverige har mycket att erbjuda, särskilt när det gäller innovationer inom olika områden och det är bra att hålla kontakt med lokala och internationella entreprenörer. Det underlättar när man ska sprida idéer och det skapar band mellan Sverige och den internationella gemenskapen. Jag vill tacka Högskolan i Borås för förtroendet och för att skolan erbjuder intressanta utbildningar som attraherar allt fler internationella studenter, säger Samer Al Hassanieh.

Högskolans motivering till nomineringen

Samer Al Hassanieh är master student på programmet Energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system sedan 2011 och han blir klar med studierna till sommaren. Samer är en av de bästa studenterna inom de två masterutbildningar som Högskolan i Borås ger inom området resursåtervinning. Han har en tidigare examen i maskinteknik och har arbetslivserfarenhet från byggindustrin. Vid sidan om studierna är Samer aktiv som ”student buddy” och medlem i den internationella studentgruppen ESN Borås, där han har tagit ett stort ansvar för utvecklingen och organiseringen av gruppen i samarbete med högskolans International Office. Vi anser att han är en utmärkt ambassadör för Högskolan i Borås och Sverige.

Samer Al Hassanieh

Ålder: 28
Kommer från: Libanon
Studerar: Masterprogrammet Återvinning av energi och material – hållbara tekniska system (M.Sc. in Resource Recovery – Sustainable Engineering)