Klart med medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Grattis Anita Pettersson, biträdande universitetslektor vid Institutionen Ingenjörshögskolan, du har tillsammans med Tobias Richards, professor vid Institutionen Ingenjörshögskolan, fått 400 000 kronor beviljade av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för ett forskningsprojekt om avfallshantering.

Vad är syftet med ert projekt inom avfallshantering?

­– Att förbättra avfallsförbränningen. Det är svårt att veta hur olika förändringar som bränslesammansättning, syrekoncentration, fukthalt etc påverkar var för sig i en fullskalig förbränningsprocess. Vi vill ta fram ett beräkningsverktyg som kan hjälpa oss att förklara resultat från andra projekt.

Vem är uppdragsgivare?

– Detta är en fortsättning på ett Waste Refinery-projekt. Men just nu är det vi själva som vill jobba vidare med detta. Resultaten kommer att vara mycket intressanta för alla typer av förbränning. Men närmast står Borås Energi och Miljö och energitjänstleverantören Dalkia eftersom det är dessa pannor som beräkningarna utgår ifrån.

Vad möjliggör Sparbanksstiftelsens medel för ert projekt?

– Pengarna är mycket värdefulla för oss och de möjliggör att doktoranden Farzad Moradian kan fortsätta sitt arbete med att ta fram ett beräkningsverktyg där han använder indata från två fullskaliga projekt (WR19 och WR40), som gjorts på Borås Energi och Miljös avfallspannor. Han skriver nu sin licentiatavhandling där han arbetat med att analysera askor och beläggningar från Borås pannorna och de nämnda projekten WR19 och WR40.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Under åren 1998 - 2012 har runt 1 200 mottagare fått dela på nästan 169 miljoner kronor, varav Högskolan i Borås har fått närmare 65 miljoner kronor.
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.

Vad hoppas ni uppnå med ert projekt inom avfallshantering?

– Att öka verkningsgraden och tillgängligheten för avfallspannor. Då kan mer el och värme produceras av samma avfallsmängd.

Text: Anne Liljenbäck

Beviljade medel till Högskolan i Borås från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 2013:

Textilhögskolans modedesignutbildning - modevisning av examensarbeten: 225 000 kr
Textildesignutbildningen tredjeårsstudenter – Examensutställning: 50 000 kr
SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) - Den nya köpprocessen: 50 000 kr
Högskolan i Borås - Realisering av forskningsresultat: 200 000 kr
Utrustning för kontrollerad lakning av t ex aska: 100 000 kr
Analys och modellering av avfallsförbränning: 400 000 kr
Resursåtervinning (modellering): 260 000 kr
Resursåtervinning (bioteknik): 25 000 kr
Uppmärksamma utveckling inom sociala media: 120 000 kr
Högskolan i Borås PreHospenkonferensen 2013: 110 000 kr

Läs mer om Institutionen Ingenjörshögskolans projekt som beviljats medel.