Landräddningen – en ny trygghetstjänst

Många äldre upplever sig isolerade i det egna hemmet då de är rädda för exempelvis fallolyckor eller att hamna i utsatta situationer. Syftet med Landräddningen är att möjliggöra ett aktivt liv och att höja livskvaliteteten för både användare och närstående.

Landräddningen finns tillgänglig via en app, och gör att anhöriga och Landräddningens larmcentral kan se var den nödställde befinner sig. Detta skapar trygghet för både användaren och den närstående. Användaren väljer själv vem eller vilka som den vill delge sin position och vilka som ska ta emot ett eventuellt larm.

Vid ett larm, som analyserats av en larmoperatör, utgår en förfrågan till volontärer som befinner sig i närheten och som har anmält sig som tillgängliga.

Läs mer:
Pressmeddelandet ”Landräddningen – en unik trygghetstjänst med den senaste tekniken”

Text: Anne Liljenbäck