Masterstudenter i textildesign utmanar med utställning

– Vi är alla fyra besatta av textil och eftersom vi kommer från fyra olika länder har vi med oss olika perspektiv på området, säger Tatiana Krupinina.

Tatiana Krupinina kommer från Ryssland och med sig till masterutbildningen i textildesign i Borås hade hon en idé om smarta textilier och kulturell identitet.

– Jag har försökt att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att tillverka smarta textilier. Min utgångspunkt är rysk kultur, den ryska ortodoxa kyrkan och att man i Ryssland tror på mirakel. Jag har tillverkat mina egna mirakel, säger Tatiana och visar en av sina textilier, ett slags altarduk som börjar sjunga när någon närmar sig dess broderier.

Tatiana har två olika syften med sitt examensarbete, "Russia: A nation of miracle believers"; i Ryssland vill hon genom att vara kritisk mot att folk letar efter mirakel i religionen påverka hur man ser på sin kulturella identitet. I Europa hoppas hon att hennes arbete ska göra rysk kultur mer begriplig.

– Ljussättningen är en viktig del när man jobbar med textilt uttryck, berättar Maiko Tanaka.

Maiko Tanakas examensarbete heter "Ambiguous and unexpected" och är menat att undersöka det estetiska uttrycket i vävning med målet att frambringa känslor hos människor med hjälp av textiliernas taktila egenskaper.

– Jag vill att människor ska få fria associationer när de ser och känner på mina tre olika projekt. Alla har med sig sina egna associationer och skapar på så sätt sin egen upplevelse. 

En av Maikos textilier är en matta av silke, men inte silke som vi är vana vid att se det.

– När man tänker på silke tänker man på något mjukt och lent men detta är strävt. Det är sådana här oväntade effekter jag är ute efter. 


"The Wind Projects" är Una Baldvinsdottirs examensarbete. Projektet grundar sig till stor del i det oväntade, det okontrollerbara. Rörelse och miljö har varit nyckelbegrepp under processen och genom att låta till exempel en trädgren bestämma hur ett mönster ska ta form har Una låtit rörelsen styra i skaparprocessen.

"Dead skin, Living Machine" är namnet på Jo-Anne Kowalskis projekt som kretsar kring textila objekt och interaktionen dem emellan. Fokus ligger på stickning och textilierna har lämnats råa.

– En fråga jag vill ställa med det här projektet är: Hur tillverkar vi textilier idag? Som jag ser det har textildesign idag fastnat lite mellan det traditionella och de moderna teknikerna, säger Jo-Anne.

Läs mer

Om studenternas arbeten
Om Exit - Textilhögskolans examensutställning 2013

Text och foto: Ida Borenstein