Inkludering temat i nya numret av Paideia

Om Paideia

Tidskriften Paideia är ett nordiskt samarbete om pedagogisk forskning som utkommer årligen i maj och november.

Anita Norlund, universitetslektor och Bengt Persson, professor, vid institutionen är två av tidskriftens redaktörer.

Övriga redaktörer kommer från Aalborg Universitet och Høgskolen i Hedmark.

Om du vill beställa Paideia kan du göra det hos Dafolo förlag. Du kan läsa mer om Paideia på tidningens egna sida.

Föregående nummer av Paideia handlade om studier av gränsöverskridande och ordförrådets utveckling i förskolan (2012-11-06) och lärarprofessionen (2012-06-29)