Ansökan till Vinnovas utlysning ”Hållbara och attraktiva städer”

Forskare från så gott som samtliga institutioner på högskolan har medverkat i ansökan som presenterar det partnerskap för hållbar stadsutveckling som har bildats i Borås och dess planer på ombyggnad och renovering av stadsdelen Norrby i centrala Borås.

– Syftet är att utveckla befintliga och tillkommande områden i Norrby till en nationell och internationell referensmiljö med fokus på att möta tekniska, ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala utmaningar, säger prorektor Martin Hellström som varit en av de drivande i projektet.

Arbetet med den insända ansökan har letts av en redaktionsgrupp bestående av Johan Sundeen, Högskolan i Borås, Kerstin Elias, SP och Bertil Jonson, Borås Stad.

Bostadsministern besöker projektet

Den 20 maj kommer civil- och bostadsminister Stefan Attefall till Borås för att studera projektet.

Den 23 maj kommer professorerna Kennert Orlenius och Martin Hellström att representera högskolan vid en hearing på Vinnova. Besked om eventuell finansiering ges i början av juni.

 

Läs mer

Om Vinnovas utlysning Hållbara och attraktiva städer som är en av de fyra samhällsutmaningar man identifierat och där Sverige i flera avseenden har goda förutsättningar att vara i framkant när det gäller innovativa lösningar.
Högskolan bryter ny mark inom hållbar stadsutveckling
Se film om hållbar stadsutveckling från seminarieserie med tema hållbarhet

Text: Ida Borenstein