Gångbron klar att användas under hösten

– Arbetet med bron har blivit något försenat då vissa leveranser inte kommit i tid. Vi räknar med att bron ska vara klar så att slutbesiktningen kan ske i juni. Det betyder dock inte att bron är klar att gå på då, berättar Lennart Malmerfors.

– Innan bron kan börja användas måste nämligen ombyggnationerna på plan 5 i B-huset vara klara. Dessa ombyggnationer ska påbörjas direkt efter semestrarna och beräknas vara klara under hösten. Tyvärr kan jag inte ge ett exakt datum i dagsläget.

Vad är det som ska göras på B5?

– Hela våning 5 i B-huset ska byggas om till kontor för lärare, och gångbron ska förlängas in mot hissarna.

Vad är det som byggs där bron fäster i Sandgärdet?

– Direkt under bron, på plan 3, byggs det grupprum för studenter. Dessa ska vara klara att använda vid terminsstart. Under grupprummen, på entréplan, byggs det en matsal för mindre grupper, där är det fortfarande osäkert kring när vi ska kunna börja använda den. Just nu diskuteras det bland annat hur den ska inredas. 

Varför byggs bron?

– Bron byggs för att högskolans lokaler i kvarteren Balder och Sandgärdet ska fungera som en sammanhållen enhet. Att gå utomhus över Järnvägsgatan mellan byggnaderna är inte alltid så bra ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom det kan vara mycket trafik där. 

Det ser ut som att bron lutar och är ojämn – varför det?

– Bron sluttar eftersom golven i de två byggnaderna är på olika nivåer. För att uppfylla tillgänglighetskraven måste nivåskillnaden övervinnas med flera sluttande ramper och mellan ramperna ska det vara plana vilplan. Det ska även finnas räcken som är på samma nivå från golven på hela bron, därför är bron utformad på detta sätt.

Text: Johanna Avadahl