Information om nytt kollektivavtal – kallat Villkorsavtal

En anpassning av lokala avtal kommer att påbörjas så snart som möjligt.

Den stora förändringen är att en enhetlig modell för löneavdrag oavsett orsak till frånvaron införs. Därefter görs eventuellt ett tillägg beroende på frånvaro, t ex sjuklön och föräldralön.

Avdragen kommer att skilja sig beroende på längd och förläggning precis som i dagens ALFA men det finns vissa förändringar som avser främst dem som har koncentrerad deltidstjänstgöring.

För mertid betalas semestertillägg ut redan när mertidstimmarna utbetalas. Tidigare har semestertillägget betalats ut som en klumpsumma i juni.

Som medarbetare lär du inte märka av skillnaderna i någon större omfattning men ledigheterna och tilläggen kommer att redovisas på annat sätt i din lönespecifikation.

Har du frågor kring avtalet är du välkommen att kontakta personalavdelningen eller din fackliga organisation.

Text: Liisa Håkansson