Tidigare student från HB får forska på Harvard

Nyligen beviljade Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien ett bidrag på 100 000 kronor till ett forskningsprojekt om bioimpedans och analys av mätning av elektriska signaler i hjärnan efter stroke. Detta gör att den tidigare studenten på Högskolan i Borås Seyedreza Atefi som studerat medicinsk teknik kan åka till Harvard University i nio månader för att genomföra studier och försök med mätning och analys av bioimpedans på hjärnan på patienter i samband med stroke.

Kommunikation och signalbehandling var ett område som Seyedreza tyckte var mycket intressant under studietiden på Högskolan i Borås, varför han ville fortsätta mot forskning inom medicinsk teknik.

Hoppas på lyft för forskningen kring bioimpedans

−Idag undersöker man strokepatienter främst med magnetröntgen och datortomografi som ger en bild av hjärnan. Men det är undersökningsmetoder som är både tids- och konstadskrävande. Vi försöker ta fram verktyg som man kan använda innan man kan komma till en undersökning med MR och DT, förklarar Seyedreza.
Undersökning med elektroder ger ingen visuell bild, men de som forskar på bioimpedans menar att man kan få en uppfattning av hur det står till i hjärnan med denna metod.

−Metoden för att mäta bioimpedans är idag inte utvecklad för scanning av hjärnan. Vi hoppas att vi nu kan lyfta forskningen till nya nivåer. Genom samarbetet med Harvard får vi tillgång till mer mätdata och till ett större patientunderlag.

Bioimpedans
Forskningen som bedrivs inom medicinsk teknik på Högskolan i Borås handlar främst om så kallad bioimpedans. Det innebär att man tillför ström via elektroder och mäter signaler som passerar genom olika fett och vätskelager i kroppen. Signalerna kan avslöja t.ex. blödningar eller om cellvävnad är död.

På Harvard är man också intresserade av bioimpedans och man har visat intresse för ett samarbete med forskargruppen inom medicinsk teknik.  Andra intressenter i projektet är Karolinska Institutet, Massachusetts General Hospital.

Den 1 juli börjar Seyedreza sina studier och experiment på Harvard i USA.

Seyedreza gick klart magisterutbildningen i elektroteknik – medicinteknik 2010 och kunde genom ett samarbete mellan Chalmers och Högskolan i Borås läsa till en masterexamen. Därefter fick han en doktorandtjänst på KTH där han just nu genomför sitt andra forskningsår. Biträdande handledare är Fernando Seoane som är forskare i medicinsk teknik både på Ingenjörshögskolan på Högskolan i Borås och på KTH.

Text och foto: Solveig Klug