Diskussion om ambulanssjukvård på Boråskonferens

Anders Bremer – hur ser du på Riksrevisionens uppmaningar till regeringen och Socialstyrelsen?

– Jag tolkar det som att Riksrevisionen tycker att det brister på två punkter och där kommer de med starka rekommendationer. Dels ska Socialstyrelsen utnyttja sin rätt att författa föreskrifter på ett bättre sätt och dels ska regeringen se till att Socialstyrelsen ökar tillsynen av ambulanssjukvården. Den sortens tillsyn görs väldigt sällan idag och när den görs är återkopplingen till verksamhetscheferna ofta luddig.

– Jag ser det som positivt att Socialstyrelsen fått som förslag att reglera ambulanssjukvården striktare än vad de gör idag. Föreskrifter som preciserar krav på ambulanssjukvårdens tillgänglighet och uppdragets innehåll skulle även hjälpa till att skapa en tydligare larmkedja.

Vad innebär det här för utbildning och forskning på området?

– Om Riksrevisionens rapport får genomslag i tydligare författningar för ambulanssjukvården ger det även oss information om åt vilket håll vi ska utbilda våra ambulanssjuksköterskor. Vi strävar alltid efter att likna verkligheten så mycket som möjligt i utbildningen och om Riksrevisionens rekommendationer till Socialstyrelsen uppfylls kan detta faktiskt hjälpa kan hjälpa oss att göra det.

Vad händer nu?

– Representanter från både Riksrevisionen och Socialstyrelsen är inbjudna till den stora PreHospenkonferensen som hålls på Högskolan i Borås i april. Jag hoppas att de kommer att kunna delta i konferensen och att vi får till en öppen och ärlig diskussion om hur man ser på den svenska ambulanssjukvården idag.

PreHospenkonferensen 25-26 april 2013

Arrangör för konferensen är Kunskapscentrum PreHospen vid Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap. PreHospen är Sveriges och Nordens främsta prehospitala kunskapscentrum. Det rankas även som ett av Europas främsta när det gäller vårdvetenskaplig forskning inom det prehospitala området.

PreHospenkonferensen vänder sig till vårdpersonal inom bland annat larmcentraler, ambulans, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och akutmottagning, det vill säga de som utför det patientnära vårdarbetet. Årets konferens ”Prehospital vård för att värna om patientens hälsa” blir den sjätte i ordningen. Konferensen hålls vart tredje år.

Läs mer: www.prehospenkonferensen.se
Läs pressmeddelandet om konferensen.