Att göra en synvända

Paul Bartolo, en av representanterna från den europeiska delegationen och också professor på University of Malta, beskriver sina intryck efter två dagars studiebesök på Nossebro skola:

– Det som imponerar mest på mig är hur lärarkåren ändrat sitt perspektiv. Efter insikten om de låga resultaten skyller man inte på eleverna. Man utskiljer inte heller elever som stör eller presterar dåligt. Istället tar man nu gemensamt ansvar för struktur, inkludering och motivation som viktiga aspekter för att lyckas.

Ett resultat ingen kunde vara nöjd med

– Kan det stämma att våra elever är sämst i landet?, frågade vi oss när den första nationella jämförelsen publicerades 2007, säger Johanna Lundén, då specialpedagog och nu rektor för F-5 på skolan. Hon och rektorskollegan Tina Ljungsberg berättar för besökarna om hur skolans personal tog avstamp i ett resultat ingen kunde vara nöjd med. Baserat på gemensamma studier av aktuell forskning förändrade man arbetet, organisationen och synen på eleverna. Skolan och kommunen talar idag om att "göra en synvända". Att kopiera de åtgärder som gjorts i Nossebro tror Johanna Lundén och Tina Ljungsberg inte fungerar, skolor och kommuner har för många olika påverkansfaktorer. Men många kan inspireras och ta lärdom.

Med för att berätta om skolans snabbt förbättrade resultat och vilket politiskt arbete som ligger bakom var också ordförande för utbildnings- samt social- och kulturnämnden i Essunga, Marie-Louise Svensson och Bosse Svensson och representanter för Specialpedagogiska Skolmyndigheten som också deltagit i förändringsarbetet. Även Bengt Persson, professor vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, deltog och berättade för gruppen vad man hittills kommit fram till i studien av arbetet.

Professor Paolo Bartolo är imponerad efter att ha lyssnat och pratat med lärare och elever på skolan.

"Kollegor, elever och föräldrar i samarbete"

– Man löser här problemen tillsammans och baserat på forskning. Kollegor, elever och föräldrar i samarbete, säger Paolo Bartolo. Förändringen i inställning gäller både lärare och speciallärare – skolan tar ansvaret för att hjälpa eleverna att lyckas.

Inkludering och måluppfyllelse, Bengt Persson och Elisabeth Persson, Liber Förlag.
Skolexempel följs upp av Boråsforskare, Högskolan i Borås, 2011-03-01

Bengt Persson och Elisabeth Persson vid Högskolan i Borås har gett ut en bok utifrån sina första år av studier av exempelet Nossebro. Du kan också läsa mer om skolan och arbetet i nyheten från 2011 som är länkad nedan.

Text och foto: Martin Karlsson