Bibliotekshögskolan ansöker om att bli en iSchool

iSchools är en internationell organisation för utbildning och forskning inom det informationsvetenskapliga fältet. Organisationen startade i USA där utbildningar inom området hade behov av att uppdatera sig, stärka sina varumärken och öka kontakterna med företag för att kunna finansiera forskningen.

– Eftersom informationsområdet ständigt förändras i en så snabb takt är det viktigt att utvecklas och uppdatera sig på den senaste kunskapen. iSchools underlättar en sådan uppdatering av vad som sker internationellt, säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt på Institutionen Bibliotekshögskolan.

Först i Sverige

iSchoolsorganisationen har sedan starten i USA 2005 spridit sig till både Europa och Asien och i Norden är Köpenhamns universitet medlem. Bibliotekshögskolan skulle bli första medlemmen i Sverige om inträde beviljas.

– iSchool är en kvalitetsstämpel som visar på vår bredd inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Dessutom stärker ett medlemskap samarbetet externt med andra iSchools, i form av till exempel lärar-, forskar- och studentutbyten.

Margareta Lundberg Rodin poängterar att ett medlemskap även skulle gynna det interna samarbetet mellan Bibliotekshögskolan och Institutionen Handels- och IT-högskolans informatikdel.

Fakta iSchools
iSchools är en global utbildningsorganisation med ledande medlemmar i informationsfältet, som utgår från att experter krävs när det gäller all slags informationsutveckling i vetenskap, företag, utbildning och kultur.
Läs mer om iSchools

– Vi har nyligen inlett ett samarbete med Högskolan i Skövde, som är starka inom området informationsteknologi, och därför skulle det vara extra lägligt om vi nu blev en iSchool. Det skulle även stärka vår ställning i Västsverige.

Beskedet från iSchoolsorganisationen väntas komma i sommar.

Text: Ida Borenstein