Byggingenjörsprogram bland de bästa på samverkan

Ulf Christofferson, vd Wäst-Bygg, Maria Andersson, student och Börje Hellqvist, lärare.

Börje Hellqvist undervisar blivande byggingenjörer på Högskolan i Borås och betonar hur viktig kontakten med näringslivet är.

– Genom den får studenterna bra insikt i vilken kunskap och kompetens som företagen frågar efter, säger han. De blir mer studiemotiverade när de inser vad de behöver kunna ute i arbetslivet och blir därför lättare anställningsbara

Under den treåriga utbildningen bjuds representanter från olika byggföretag in för att föreläsa vid flera tillfällen. Det kan handla om enstaka föreläsningar om arbetsmetoder eller föreläsningsserier om branschen ur ett större perspektiv. Samverkan sker också genom exempelvis studiebesök, mentorföretag, projekt- och examensarbeten samt praktiktermin under utbildningen.

­Nyttiga kontaktytor

Utbildningen har också ett branschråd med representanter från byggsektorn, entreprenörer, konsulter, SP och kommunen samt högskolan. De träffas några gånger per år för att diskutera vilka justeringar som bör göras i de olika kurserna för att på bästa sätt möta krav och förväntningar från näringslivet, som ju är de framtida arbetsgivarna, och från studenterna.

Maria Johansson, som går sista terminen på byggingenjörsprogrammet i Borås, säger att hon har haft nytta av de kontaktytor som har uppstått tack vare samverkan med näringslivet.

Fakta:
SamverkaMera (samverkamera.se) är en internetsajt som drivs av Svenskt Näringsliv. Där presenteras vilka utbildningar vid universitet och högskolor som samverkar mest med företag, kommuner och statliga myndigheter. Efter en genomgång av hundratals utbildningsprogram i Sverige presenteras topplistor från olika typer av utbildningar. I listan Sverigetoppen finns de högskole- och universitetsutbildningar som samverkar allra mest, oavsett typ av utbildning. Här hamnar byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås på nionde plats, klart högre än alla andra program av samma slag. Läs mer: http://samverkamera.se/topplistor/

– Vi har till exempel något som vi kallar Byggpub varje termin, säger hon. Det sponsras av en lokal företagare och där träffas studenter, lärare och byggföretagare under avspända former. Under en sådan kväll kom jag i kontakt med det företag, PEAB, som jag nu gör mitt examensarbete hos. En person på företaget är min handledare och det funkar väldigt bra.

Samarbete med Wäst-Bygg

Ett företag som har samverkat mycket med utbildningen är Wäst-Bygg i Borås, där Ulf Christofferson är vd. Han har nyligen föreläst för studenterna på programmet.

– Jag blev erbjuden att komma och föreläsa om hur byggjobbet fungerar i verkligheten, säger han. Då ville jag ge en helhetsbild av verksamheten, så jag gjorde fem föreläsningar.

Under föreläsningarna förklarade han hur ett byggföretag är organiserat och hur byggprojekt kommer till. Det handlade om sådant som kunder, avtalsförhållanden, juridik, ekonomi, materialförbrukning och projektkostnader. Vid sista träffen var det en frågestund, där det var fritt fram för frågor av alla slag.

Fakta Wäst-Bygg Wäst-Bygg startade sin verksamhet 1981 och finns sedan flera år tillbaka med på listan över de tio största byggföretagen i Sverige. Logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och flerbostadshus är de tre affärsområden som företaget huvudsakligen är verksamt inom, varav det förstnämnda sker i det helägda dotterbolaget, Logistic Contractor. Huvudkontoret finns i Borås men företaget finns också representerat med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Varberg och Jönköping.Wäst-Bygg-koncernen omsätter över en miljard kronor per år och har 165 anställda.

– Våra studenter blir framtida byggledare och då är det viktigt att de har förståelse för hur allt hänger ihop, säger Börja Hellqvist. Det får de bäst genom en god inblick i byggföretagens värld under hela sin utbildning.

Sådana här samarbeten gynnar inte bara studenterna, utan även företagen.

– Vi behöver bra medarbetare till själva produktionen, och det har varit svårare på senare år att hitta sådana, säger Ulf Christofferson. Här får vi möjlighet att påverka studenterna under deras utbildning och vi får kontakt med studenter som så småningom till exempel skulle kunna bli platschefer på våra byggen.

Text och foto: Lena M Fredriksson